Prosjekterende 2018-02-20T15:03:31+00:00

En BIM modell betyr mer enn 3D

Jobber du med prosjektering av digitale modeller? Da vet du at prosjekterende pleier å bruke 3D objekter for bygningens modell. Inntil nå har objektene vært enten tomme for produktdata eller altfor tunge med unødvendig produktinformasjon.

I goBIM eksisterer produktene ikke bare som navn og dokumentasjon, men også som ekte produktdata. En PDS består av produktdata som lagres i nettskyen og kan kobles til etthvert 3D objekt i BIM’en.

På denne måten får du faktiske produkter med egenskaper som en del av modellen (as designed).
Etterhvert som prosjektet går inn i en byggefase (as built) vil modellen berikes med innstallerte produkter samt produktegenskaper som merke, modell, geometriske data, ytelser, miljødata osv.

cloud-bim-specifiers2-no2

Muligheter med goBIM:

  • Bruk vår Revit plugin for å velge ekte produkter fra goBIM og legge dem inn i 3D modellen. Velg ekte produkter fra databasen og få en modell som inneholder produktdata;
  • Bli uavhengig av modellens format. GoBIM «oversetter» produktdata slik at den kan bli overført til forskjellige systemer og verktøy, selv om de bruker ulik kilde for navnsetting (f.eks. Uniclass 1.4, Uniclass 2015, Omniclass);
  • Bli sikker på at produktene du har valgt lett kan ses av alle aktører i byggeprosessen. Alle som bruker en BIM modell kan se akkurat det du har spesifisert;
  • Berik din modell med produktdata fra goBIM og hjelp ditt byggeprosjekt bli et BIM prosjekt. En BIM modell er mye mer enn bare 3D – den inneholder data og gjør det enklere for alle å følge med i byggeprosessen.

Forespørsel om

DEMO