Produsent og Importør 2018-02-20T15:18:04+00:00

Det er viktig med digitalisering av produktdata

Byggenæringen har lenge hatt som mål å optimalisere alle prossesser. Effektivt samarbeid er nøkkelen til bedre prosjektstyring, og med mange aktører involvert, er informasjonsflyt mellom dem avgjørende.

Målet ved digital data er tilgjengelighet og interoperabilitet. Derfor er det viktig at produsenter og importører digitaliserer sin produktinformasjon hvis de vil bli med på moderniseringen av byggebransjen.

Som produsent eller importør av byggevarer kan du tilgjengliggjøre produktdata til alle som bruker dine produkter: fra arkitekter og entreprenører til arbeiderne på byggeplass og byggherrer.

De ulike rollene i byggeprosessen har forskjellige informasjonsbehov. En forvalter trenger for eksempel å vite hvordan man reparerer vinduet du har produsert, mens en prosjekerende kan heller være interessert i miljøegenskapene vinduet har.

Hvorfor digitalisere din produktinformasjon:

  • Gi adgang til spesifikk produktdata som kan eksporteres i ulike formater. Digitalisert data er ikke bare tekst i en PDF. Data kan lett eksporteres av mange forskjellige BIM verktøy og brukes i IFC. Hele tiden bevarer du kontroll på hva som deles med hvem;
  • La dine produktdata hjelpe nye kunder oppdage deg. Til forskjell fra brosjyrene og databladene er produktdata søkbar. Det betyr at kunder lett kan finne dine produkter ved å søke etter spesifikke verdier og egenskaper, uavhengig av kundenes forkunnskap om dine produkter;
  • Oppdater produktdata raskt og enkelt. Rediger din produktinformasjon med det samme. Du må bare logge inn og utføre endringene;
  • Vær trygg på at produktene du selger møter norske/EU krav og forordninger. Byggevarer som samsvarer med norske, internasjonale og Europeiske standarder sørger for bedre, mer bærekraftige og miljøvennlige bygninger.

Forespørsel om

DEMO