Hva er en Product Data Template? 2018-02-19T10:00:17+00:00

Hva er en Product Data Template (PDT)?

Hva er en Product Data Template (PDT?

En Product Data Template (PDT) er kort sagt en måte å erklære produktegenskaper på. Med andre ord ligner PTD’en på et strukturert spørreskjema som inneholder grupper med egenskaper definert av produkttypen. Det er produsentenes ansvar å fylle ut verdier for disse egenskaper, det vil si angi sine produktdata for alle i leverandørkjeden på en måte som er i overenstemmelse med BIM.
Utarbeidelsen av PDT-er har vært et bransjeomfattende initiativ rettet mot optimalisering av måten produsentene håndterer produktinformasjon på.

coBuilder har vært med på å lage PDT-er i flere år nå. Som selskap med ekspertkunnskap om produktdata i byggebransjen, har coBuilder begynt å jobbe sammen med CIBSE, BIM4M2, CPA and NBS group, og ikke minst med produsenter for å skape interoperabile data utfra produktdokumentasjon.

I tillegg vil coBuilder sine PDT-er gi de ulike aktørene en fleksibel løsning som tilfredsstiller deres spesifikke behov for data. Dette er avgjørende for å benytte PDT fullstendig etter at produsentene har levert dem. Produktdata må distribueres til aktørene i leverandørkjeden i forskjellige formater, språk og klassifikasjoner på grunn av varierende krav for ulike roller og prosjekter.

Hvilke grupper av egenskaper i en PDT trenger folk?

Produsentens produktdata er avgjørende for «as built» informasjonsmodeller.
Disse modellene blir benyttet av entreprenører og forvaltere. I deres tilfelle ligger fokuset på ytelser og FDV egenskaper, da dette er viktig informasjon når det gjelder konstruksjon og drift. En forvalter trenger for eksempel informasjon om hvilken lampe som er installert, eller hvordan vinduer og dører skal vedlikeholdes. Nøyaktig «as built» data er viktig da noe skal skiftes ut eller repareres i bygningen. Denne type data sikrer at forvalteren finner nødvendig informasjon om produktene i bygget.

I tillegg til egenskaper relatert til FDV er også miljø- og HMS data eksempler på viktig informasjon.
Gode miljø- og HMS data betyr at entreprenøren og arkitektene kan sørge for å bygge bedre, mer effektive og bærekraftige bygninger. Hvis det for eksempel stilles BREEAM krav til et prosjekt, kan goBIM hjelpe deg med valg av produkter som tilfredsstiller disse kravene: du kan lett se om produktet inneholder skadelige stoffer eller har et stort karbonutslipp. Med goBIM kan spesifiserende og entreprenører være sikre på at de tilfredsstiller sine kunders krav til miljøvennlige bygg.

Oppsummert kan vi si at PDT-ene hjelper aktørene i næringen med å forstå hvilke data de bør etterspørre, samt hjelpe produsenter med å fremskaffe data aktørene faktisk trenger.

Hvorfor er det viktig med produktdatamaler for produsentene?

Våre strukturerte PDT-er er av stor verdi for produsentene fordi de er en veiledning for produktinformasjonen som må leveres for hver produkttype.

Forskjellige BIM verktøy (Revit, ARCHICAD, osv.) bruker ulike systemer for klassifisering av produkter. Ved å bruke datamalene kan du bli sikker at produktnavnet eller typen du har angitt i modellen skal alltid sammenfalle med det dine kunder ser, selv om de åpner modellen i et annet program.

I tillegg kan du sørge for at dine produktdata blir oversatt til andre språk i de tilfeller du jobber med kunder fra utlandet.

PDT-ene lar deg oppnå full interoperabilitet. Istedenfor å levere informasjon i form av brosjyrer og datablader, kan du nå gi dine kunder papirløs, søkbar data som lett kan eksporteres til ulike BIM verktøy og til forskjellige språk.

Forespørsel om

DEMO